Hautaustoimisto palvelee ja avustaa surun hetkellä

010 470 4300 

Parolan Vanha Hautaustoimisto Oy

Nimensä mukaisesti Parolassa sijaitseva Parolan Vanha Hautaustoimisto Oy on tukena ja apuna surun ja kaipauksen hetkellä. Palvelumme tapahtuu aina arvokkuudesta ja hienotunteisuudesta tinkimättä.

Parolan Vanha Hautaustoimisto Oy
Parolantie 56
13720 Parola

  010 470 4300
  hautaustoimistot@gmail.com 

Aukioloajat:
Ma-Ke 9.30-18.00, To-Pe 9.30-15.00
La - Su sopimuksen mukaan

Jotta voimme palvella teitä mahdollisimman hyvin, suosittelemme varaamaan ajan etukäteen.

Palvelemme myös Iittalassa ja Akaassa

Iittalan Hautaustoimisto 

Kotkajärventie 1 

14500 Iittala

Aukioloajat:

Ma-Ke 10.30-14.00

Muina aikoina sopimuksen mukaan

 Akaan Hautaustoimisto

37800 Akaa

p 050 327 5055Meidät löytää myös facebookista

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

ojaseloste

Tämä on Parolan Vanha Hautaustoimisto Oy, aputoiminimien Iittalan Hautaustoimisto ja Akaan Hautaustoimisto henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 03.09.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Parolan Vanha Hautaustoimisto Oy

Parolantie 56, 13720 Parola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Jauhola, hautaustoimistot@gmail.com puh 050 327 5055

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas-, toimittaja- ja yhteystietorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde).

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakastietojen tai yhteydenottopyyntöjen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisten niin vaatiessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja erillään muista papereista.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).